Van migrantenschrijver tot celebrity-auteur
Een vrije jongen
Een visionaire priorin
Postmodern polemicus
Emotionele predikant met humor
Van bakkersknecht tot populair dichter
Een geëngageerde 'warrior princess'
Een opmerkelijk duo
Dichter met een hart voor geschiedenis
Omstreden en bewonderd
Sociaal bewogen prozavernieuwer
‘De ondergang’ centraal
Schrijfster van historische romans
'Ik ben een Nederlandse schrijver'
Een overtuigde katholiek
Een rusteloze Amsterdammer
Volksbewuste taalliefhebber
Een noordelijke ster
Tegendraadse feminist op zoek naar zichzelf
Zure criticus van De Gids
Zanger van het ‘bestaansverdriet’
De eerste vrouwelijke sonnetschrijver
Twee geloven, één doel
Strijder voor Vlaamse taal en cultuur
Katholiek en publicist op vele terreinen
Dandy en harde werker
Schilder-schrijver en performer
Chroniqueur van 'tempo doeloe'
Van sprookjesfee tot sekteleidster
Boeken doortrokken van een oosterse sfeer
Boeken die lezers ‘leef- en leeskritisch’ maken
Ongezouten je mening geven
Vrolijke, rebelse verhalen
Werk vol raadselachtige werelden
Over de wereld, de liefde en zichzelf
De Vlaamse dichter van de Romantiek
Idealistische schrijver-psychiater
Invloedrijk opinievormer
Reuzenzaken en kleine burgers
Pessimistische naturalist
Dichter tussen Nederlands en Afrikaans
Sentimenteel en vaderlandslievend
Melancholieke grappenmaker
Komisch en kritisch
Vertaler en vernieuwer
Een van de eerste Nederlandse schrijfsters in Indië
Tragische dominee-dichter
Priester van de Vlaamse Beweging
Wonderkind met een scherpe pen
De Tachtiger die socialist werd
Geleerde vroomheid
Pleidooi voor vrede
Van branie tot opinie
De verbrande schrijfster
Bestrijder van kolonialisme en slavernij
De mysterieuze mystica
Petrarkistisch minnaar en priester
Toneelgrootheid
Professoren uit de Republiek der Letteren
De schijn van criminaliteit
Onbewust provocateur
'Kwelgeest van de Nederlandse letteren’
Dichter voor grote en kleine mensen
Grappige Duitser
Dichter in voor- en tegenspoed
De beminnelijke drost van Muiden
Schrijver van een cultboek
Fervent schrijfster en feministe
De briljante virtuoos
Schrijven in de gevangenis
Voorvechter voor de roomse zaak
Kritische denker
Een God in 't diepst van zijn gedachten
Begeleider van jong talent
'Ik ben tot in mijn laatste vezel een estheet'
In gevecht met de taal
Schrijfster voor een breed publiek
Een Nederlands feministe en schrijfster
Dichter die scherp observeerde
Geëmancipeerd dichteres
Dichter en cultuurflamingant
Drukbezette schrijver-politicus
Dichter die altijd bleef twijfelen
Dichteres en uitgeefster
Verlangen naar een andere wereld
Eenzaam, met God gemeenzaam
Speelsheid, politiek en duisternis
Concrete, zintuiglijke en lichamelijke taal
Een dichter bekeert zich
Verlichte boekhandelaar van internationaal formaat
Een meesterlijk vertaler
Schrijver van ‘Het Schilder-Boeck'
De 'grande dame' van de Surinaamse literatuur
Godsdienst als antwoord op leed en verdriet
Altijd de oorlog
De blinde schrijfster
Meeslepend openhartig
Elk literair genre de baas
Sociaal bewogen vernieuwer
Stay nooit volwassen
"'t Is goed in 't eigen hert te kijken"
Bloed op de planken
Romanschrijver, dichter en journalist
Toneelschrijfster bij de rederijkers
Humoristisch toneelschrijver
Onbeperkt houdbaar proza
De bekendste dichter van Nederland was een boer
Schrijftalent met een passie voor de natuur
Strijder tegen rijmelarij
Selfmade intellectueel
Van schrijver-voor-kenners tot BN’er
Calvinistische zanger
Autonoom en veelzijdig 
De prins van de rederijkers
Dichteres des Vaderlands avant la lettre
Losbandige kostschooldirecteur
Slimmer dan iedereen
Pianiste en auteur, getekend door de Holocaust
Een avontuurlijke christen
Van bakker tot Nobelprijskandidaat
Kameleon op kousenvoeten
Natuuronderzoeker en dichteres
Vlaamse verteller voor grote en kleine Pallieters
Dichter des vaderlands
Schrijver van haar eigen mythes
Een tropische verrassing
Een schrijver met naam
Pleitbezorger van de Nederlandse taal
Een Surinaamse, uiteengewaaid boven de oceaan
Dienstbare wijsheid
Goed rond, goed Hollands
‘Prins’ der dichters
Dichtende glazenmaker
Een heer van het goede leven
Al tijdens zijn leven een legende
Excentriekeling met goede connecties
Raadselachtig schrijver, verlichte geest
Talentvol schrijversduo
Mix van seksualiteit, religie en dood
Advocaatschrijver
Intelligente rebel