Filters wissen
Emotionele predikant met humor
Dichter met een hart voor geschiedenis
Schrijfster van historische romans
Zure criticus van De Gids
Strijder voor Vlaamse taal en cultuur
Dandy en harde werker
Schilder-schrijver en performer
De Vlaamse dichter van de Romantiek
Idealistische schrijver-psychiater
Pessimistische naturalist
Een van de eerste Nederlandse schrijfsters in Indië
Tragische dominee-dichter
Priester van de Vlaamse Beweging
De Tachtiger die socialist werd
Toneelgrootheid
Een God in 't diepst van zijn gedachten
Begeleider van jong talent
Een Nederlands feministe en schrijfster
Dichter en cultuurflamingant
Drukbezette schrijver-politicus
Speelsheid, politiek en duisternis
Sociaal bewogen vernieuwer
Strijder tegen rijmelarij
Losbandige kostschooldirecteur
Dichter des vaderlands