Filters wissen
Postmodern polemicus
Omstreden en bewonderd
Sociaal bewogen prozavernieuwer
‘De ondergang’ centraal
Tegendraadse feminist op zoek naar zichzelf
Zanger van het ‘bestaansverdriet’
Boeken doortrokken van een oosterse sfeer
Vrolijke, rebelse verhalen
Werk vol raadselachtige werelden
Reuzenzaken en kleine burgers
Dichter tussen Nederlands en Afrikaans
De verbrande schrijfster
Onbewust provocateur
'Kwelgeest van de Nederlandse letteren’
'Ik ben tot in mijn laatste vezel een estheet'
In gevecht met de taal
Dichter die altijd bleef twijfelen
Verlangen naar een andere wereld
Concrete, zintuiglijke en lichamelijke taal
De 'grande dame' van de Surinaamse literatuur
Altijd de oorlog
Elk literair genre de baas
Stay nooit volwassen
"'t Is goed in 't eigen hert te kijken"
Romanschrijver, dichter en journalist
Van schrijver-voor-kenners tot BN’er
Autonoom en veelzijdig 
Dichteres des Vaderlands avant la lettre
Pianiste en auteur, getekend door de Holocaust
Een Surinaamse, uiteengewaaid boven de oceaan
Mix van seksualiteit, religie en dood