Inleiding

Literatuur in de 16e eeuw

Dit is de eerste eeuw nadat de boekdrukkunst is uitgevonden. Teksten worden niet langer meer met de hand overgeschreven, één voor één. Ze rollen in duizendtallen als boeken van de pers. En die boeken verspreidden ideeën onder een heel groot publiek: over het geloof, maar ook de armenzorg, de wetenschap, de liefde. Ze worden geschreven door geleerden (humanisten als Erasmus), maar ook door vrijwel ongeschoolde maar daarom niet minder effectieve schrijvers als Anna Bijns.

Personen: Karel V, Filips II, Willem van Oranje
Gebeurtenissen: De 95 stellingen van Luther, Begin van de Tachtigjarige Oorlog, Val van Antwerpen


Onderwerpen

Over de reformatie van Luther en het tegengas van Anna Bijns
Een heftig twistpunt
Kinderboeken die het nuttige met het aangename verenigen
Geloofstwisten in het vroegmoderne christendom
Gezelschappen van liefhebbers van literatuur en poëzie
Over landjuwelen en rederijkerskamers
Zestiende-eeuwse visies op verdraagzaamheid en vreedzaamheid

Schrijvers

Een overtuigde katholiek
De eerste vrouwelijke sonnetschrijver
Katholiek en publicist op vele terreinen

Teksten

Auteurs onbekend, voor 1544, Antwerpen
Auteur onbekend, ca. 1520 of eerder
Auteur onbekend, ca. 1500-1515, Antwerpen (?)
Anoniem, ca. 1570

In beeld

Bekijk Brueghels schilderij