Inleiding

Literatuur in de 17e eeuw

In de Nederlanden was lang niet alles bespreekbaar in literatuur, maar schrijvers en lezers zochten de grenzen van wat ze met elkaar wilden delen steeds meer op. Censuur van de kerken hield dat met name in de Republiek nauwelijks tegen. En omdat meer en meer mensen zelf kunnen lezen, en er meer en meer tekstsoorten verschijnen die opiniemakend zijn - denk aan pamfletten - ontstaat er langzamerhand een publiek debat over alle onderwerpen waarover in die teksten geschreven kan worden.

Handig om te weten

Personen: Descartes, Lodewijk XIV (Zonnekoning), Peter de Grote
Gebeurtenissen: Twaalfjarig Bestand, Vrede van Munster


Onderwerpen

Hoofdrollen voor Amsterdam en Antwerpen
Buitenplaatsen
Over onderwijs
Over een nieuwe Bijbel voor de Republiek
Culturele en economische bloeiperiode
17e-eeuwse reisverhalen
Schuine moppen en schelmenromans
Over liefdesemblemen
Over dubbeltalenten
Opvattingen over toneel rond 1670
Ontwikkelingen in de 17e eeuw
Johan en Cornelis de Witt vermoord
Over reisavonturen in de 17e eeuw
Over de humeuren in de 17e eeuw

Schrijvers

Een vrije jongen
Een opmerkelijk duo
Een rusteloze Amsterdammer
Een noordelijke ster
Twee geloven, één doel
Melancholieke grappenmaker
Geleerde vroomheid
Pleidooi voor vrede
Petrarkistisch minnaar en priester
Professoren uit de Republiek der Letteren
De schijn van criminaliteit
De beminnelijke drost van Muiden
De briljante virtuoos
Voorvechter voor de roomse zaak
Dichteres en uitgeefster
Eenzaam, met God gemeenzaam
Een dichter bekeert zich
Schrijver van ‘Het Schilder-Boeck'
Meeslepend openhartig
Bloed op de planken
Toneelschrijfster bij de rederijkers
Humoristisch toneelschrijver
Calvinistische zanger
Slimmer dan iedereen
Een avontuurlijke christen
Dienstbare wijsheid
Goed rond, goed Hollands
‘Prins’ der dichters
Dichtende glazenmaker
Een heer van het goede leven

Teksten

P.C. Hooft , 1613
Joost van den Vondel, 1637
P.C. Hooft, 1605
J. Zoet, 1657
Constantijn Huygens, 1651
Willem G. van Focquenbroch, 1664
G.A. Bredero, 1615
P.C. Hooft , 1642
Jacob Westerbaen, 1654
Joost van den Vondel, 1647
Joost van den Vondel, 1618
G. van Nieuwelandt , 1617
C. Huygens, 1653
Constantijn Huygens, 1626
Joost van den Vondel, 1633
P.C. Hooft, 1617
Casper Barlaeus, 1632
Jacob Cats e.a., 1623
anoniem, 17e eeuw