Image
Moraal en ethiek

Moraal en ethiek

Literatuur heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het denken over de ziel of – in de moderne tijd – over het zelf. De ziel en het zelf zijn ongrijpbaar, maar in de verbeelding kunnen ze diepgaand worden verkend. In verhalen en gedichten worden dezelfde ethische vragen steeds weer op eigentijdse wijze gesteld: wat is het verschil tussen goed en kwaad? Hoe kunnen we in een bepaalde situatie het beste handelen? Moeten we naar de rede luisteren, of juist naar de emoties? Hoe doen we recht aan anderen?

In een verhaal kunnen we ons inleven bij mensen met andere levens en hun ethische dilemma’s, waardoor we ze ook beter begrijpen. Historische literatuur is veel gebruikt om mensen van een bepaalde moraal te overtuigen, bijvoorbeeld door een deugdelijke held als voorbeeld te stellen of bloedig af te rekenen met een slechterik. Veel moderne literatuur houdt zich verre van ‘gemoraliseer’, en wil juist de grenzen van wat toelaatbaar is verkennen en overschrijden. Toch zien we in de 21e eeuw dat met name millennialauteurs de literatuur weer gaan inzetten voor ethisch onderzoek en zelf-reflectie. 


Onderwerpen

Relationisme

Personages verweven met elkaar, natuur en technologie

Schrijvers


Teksten

Beatrijs

auteur onbekend, ca. 1300, Brabant

Elckerlijc

auteur onbekend, 1470-1480, Brabant of Vlaanderen

Lesmateriaal