Image
Andy Warhol, Venus after Botticelli, 1984

Postmodernisme (1960-2000)

Postmodernisme is een veelzijdige stroming die moeilijk te definiëren is. Postmodernistische literatuur zet de experimenten uit de modernistische periode voort én zet zich er tegen af. 

In de intellectuele variant van postmodernistische literatuur staat de problematische relatie tussen werkelijkheid en fictie centraal. Het eenheidsbeginsel (coherentie in bv. tijd, personages en intrige) wordt volledig losgelaten. De postmoderne auteur heeft een extreem besef dat hij in een ‘talig’ universum leeft en ontleent welbewust citaten aan andere schrijvers en beeldend kunstenaars. In de niet-intellectuele variant vervaagt het onderscheid tussen literatuur en lectuur, tussen verschillende literaire genres op zich en worden nieuwe vormen, zoals podiumperformances, ontdekt.

Afbeelding: Andy Warhol, "Venus after Botticelli" 1984 (CC BY-SA 4.0)


Onderwerpen


Schrijvers


Teksten