Image
Toekomst en science fiction in boeken

Toekomst en science fiction

Van oudsher fantaseert de mens over wat de toekomst zal brengen. Verhalen met toekomstvoorspellingen, wetenschappelijke uitvindingen en imaginaire reizen hebben door de eeuwen heen tot de verbeelding gesproken.

Al in de Bijbel werd met de apocalyps een toekomstbeeld geschetst dat kunstenaars en schrijvers inspireerde. Dat leverde in de middeleeuwen verhalen op over eindtijdvisioenen en -voorspellingen en imaginaire reizen, zoals de Reis van Sint Brandaan. Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes van Hendrik Smeeks is een voorbeeld van zo’n reis uit de achttiende eeuw. Toen nam ook de wetenschap een vlucht en werden teksten geschreven die vertrekken vanuit verwondering over de nieuwe wereld en het heelal. Wordt de toekomst beter (‘utopie’) of juist slechter (‘dystopie’)? Die vraag houdt ook moderne schrijvers als Peter Verhelst en Hanna Bervoets bezig.

Onderwerpen


Schrijvers


Teksten

Saul

G. van Nieuwelandt , 1617