Image
Australische soldaten in een loopgraaf. Frank Hurley [Public domain, No restrictions or CC BY 3.0]

Modernisme (1910-1940)

Modernistische literatuur wordt gesitueerd tussen 1910 en 1940. In deze periode namen ontwikkelingen die in de 19e eeuw waren ingezet, zoals democratisering en industrialisatie, een hoge vlucht. Maar het waren ook roerige tijden met politieke onrust, economische crises, een eerste wereldoorlog en de dreiging van een tweede.

De moderne wereld bleek een chaotisch en ongrijpbaar geheel geworden waar twijfel altijd op de loer lag. Die gevoelens vertalen zich in modernistische literatuur, zowel in het proza als in de poëzie: kunnen we de wereld wel helemaal kennen, en is de taal wel toereikend is om haar te beschrijven? Modernistische auteurs proberen orde in de chaos te scheppen, maar hun hoofdpersonages zijn twijfelaars pur sang.


Onderwerpen


Schrijvers


Teksten

Eva

Carry van Bruggen, 1927