Vondels Lucifer

In deze lessenreeks staat Vondels tragedie Lucifer (1654) centraal. Een zeventiende-eeuwse klassieker die we contextualiseren (met aandacht voor Vondels taalvirtuositeit) en in verband brengen met teksten uit andere periodes aan de hand van thematische lijnen. We kijken naar Lucifer als personage dat niet alleen in Vondels tragedie opduikt, maar ook in gedichten van Kloos en Vasalis en in moderne romans zoals Connie Palmens Lucifer. Om recht te doen aan de voorkennis van leerlingen van nu onderzoeken we ook hoe de Bijbel en de Koran schrijven over dit personage. Islamitische leerlingen zijn bekend met Iblies en de beschrijving van de val van deze opstandige engel vertoont verrassende overeenkomsten en verschillen met de christelijke variant waar Vondel zich op baseert. Daarnaast onderzoeken we literaire schandalen rondom het verbeelden van religieuze thematiek, waarbij we Reves Ezelsproces en zijn Pleitrede voor het hof uit 1968 vergelijken met Vondels ‘Berecht aan alle kunstgenoten, en begunstigers der toneelspelen’ met elkaar vergelijken.

Deze lessenserie kan worden uitgevoerd in klas 4 of 5 havo/vwo in het Nederlandse voortgezet onderwijs en in de derde graad, klas 5/6 ASO/TSO/KSO van het Vlaamse secundaire onderwijs.

De lessenreeks ‘Vondels Lucifer’ is ontwikkeld door Joke Brasser (docent Nederlands) en Marie-José Klaver (vakdidacticus en docent Nederlands en Duits) in opdracht van de website Literatuurgeschiedenis. De animatie is gemaakt door Joke Brasser (script), Gerda en Bart Lenstra (animatie) en Allard Amelink (voice-over en geluid).

Vondels Lucifer

Animatie bij Vondels tragedie Lucifer.