'De reis van de lege flessen': postkolonialisme, discriminatie en racisme

In deze lessenreeks staat De reis van de lege flessen van Kader Abdolah centraal. Deze tekst wordt in het grotere kader van de multiculturele samenleving geplaatst. Leerlingen maken kennis met de schrijver en de term ‘migrantenliteratuur’ die meestal gebruikt wordt om hem en zijn werk in de literatuurgeschiedenis van de 20e en 21e eeuw te plaatsen. De docent heeft de keuze uit twee varianten binnen deze lessenreeks, waarbij in elke variant andere teksten behandeld worden, die op verschillende manieren diachroon worden verbonden aan de knooppunttekst De reis van de lege flessen (1997). De ene variant gaat over het literaire concept 'postkolonialisme' en de andere over de universele thema’s 'discriminatie en racisme'. Beide varianten van de lessenreeks werken toe naar dezelfde slotbijeenkomst, waarin de leerling discussieert over het belang van diversiteit in de leeslijst en kritisch zijn of haar eigen leeslijst bekijkt. 

De lessen zijn geschikt voor klas 4, 5 of 6 havo/vwo in het Nederlandse voortgezet onderwijs. De lessenreeks in de variant over discriminatie en racisme is ontwikkeld voor leerlingen in de lagere leerjaren en/of niveaus, deze lessen gaan over persoonlijke ervaringen en maatschappelijke discussies. De lessenreeks in de variant over postkolonialisme is ontworpen voor leerlingen in de hogere leerjaren en/of niveaus, deze lessen zijn gebaseerd op onderzoekend leren. De start- en slotbijeenkomst zijn voor al deze leerjaren en niveaus geschikt. In de docentenhandleiding vind je ook opties om het lesmateriaal op een andere manier te gebruiken.

De lessenreeks 'De reis van de lege flessen': postkolonialisme, discriminatie en racisme is ontwikkeld door Roos Joosten (docent Nederlands op het MollerJuvenaat in Bergen op Zoom) in een docentontwikkelteam onder begeleiding van Sander Bax (Universiteit van Tilburg) en Erwin Mantingh (Universiteit Utrecht). 

Bekijk en download hieronder de documenten die horen bij deze lessenserie.

Document
Document
Document
Document
Document