Image
Onderdeel van Paul van Ostaijens gedicht ‘Music-Hall’, uit de bundel Bezette Stad (1920).

Historische Avant-garde (1916-1940)

De eerste helft van de 20e eeuw was een verwarrende tijd met twee wereldoorlogen in nog geen dertig jaar. De auteurs van de historische avant-garde vonden dat deze nieuwe wereld om een nieuwe kunst vroeg. 

De dichters vonden dat poëzie niet zozeer het ‘hogere’ moest weergeven, of de gevoelens van de dichter, maar de nieuwe werkelijkheid zelf. Onderwerpen kwamen op een nieuwe manier aan de orde: vorm en inhoud veranderden allebei. De historische avant-garde kennen we in verschillende verschijningsvormen, van dadaïsme en kubisme, tot expressionisme en futurisme. Tijdschriften waarin de vernieuwing van de avant-garde werden gepropageerd, waren in Vlaanderen Ruimte en in Nederland Het Getij, waar onder anderen Herman van den Bergh aan meewerkte, en De Vrije Bladen met Hendrik Marsman.

Afbeelding: onderdeel van Paul van Ostaijens gedicht ‘Music-Hall’, uit de bundel "Bezette Stad", 1920 (Collectie Stad Antwerpen/Letterenhuis).


Onderwerpen


Schrijvers

Til Brugman

De queer groteskenschrijver uit de avant-garde