Fragment 6: Eksterogen

Omme aexter oeghen te doene verdwinen. Nemt witten donderbaer ende brecten in sticken ende lecht vp daexteroghe ende bint daer vp. Dit doet .iij. of vier daghen, dan salse hute pulen. Dan neemt een been van den kerkoue ende nopt daexteroghe mede ende secht .iij. werf: nu biddic onsen heere iesus kerst dat deze aexteroghe also seere dwinen moete als tvleschs van desen doden beene verdweenen es. In den name svaders ende tsoens ende schelichs geest. In gods namen. Amen. Dan dracht weder vp tkerkhof dbeen.

Dit fragment geeft een recept tegen eksterogen. Neem wat ‘witten donderbaer’ (waarschijnlijk: huislook), en leg dat op uw eksteroog, drie of vier dagen achtereen. Neem vervolgens een bot van het kerkhof, duw daarmee op uw eksteroog en zeg drie keer achter elkaar: moge mijn eksteroog net zo verdwijnen als het vlees van dit bot. Breng vervolgens het bot weer terug naar het kerkhof.