Michaël Slory: op zoek naar een Surinaamse identiteit

In deze lessenreeks staat de poëzie van de Surinaamse dichter Michaël Slory centraal. In de lesbrieven leren de leerlingen over Michaël Slory en zijn literaire nalatenschap. Elke lesbrief bestaat uit drie delen: introductie, het onderwerp van de lesbrief en opdrachten. De eerste lesbrief gaat over het leven en het werk van Michaël Slory. In de tweede lesbrief wordt het thema liefde en in de derde lesbrief het thema identiteit behandeld aan de hand van een gedicht van Slory. Ten slotte volgen de bibliografie van Michaël Slory en de bronnen.

De lesbrieven zijn bestemd voor de 4e klas havo en vwo / tweede graad ASO. De doelstelling van de lesbrieven is om leerlingen kennis te laten maken met Michaël Slory, enkele van zijn gedichten en zijn betekenis voor de Surinaamse literatuur.

De lessenreeks over Michaël Slory is ontwikkeld onder begeleiding van het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Paramaribo en financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse ambassade in Suriname en Literatuurgeschiedenis.org. De samenstellers zijn Usha Balesar, Nicole Berghout, Helen Chang, Vandana Kewaldar, Leatitia Seymonson en Welmoed Ventura.

Bekijk en download hieronder de documenten die horen bij deze lessenserie.