'Sara Burgerhart': coming of age in de 18e eeuw

In deze lessenreeks staat De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken centraal, die we lezen als coming of ageroman waarin seksueel misbruik, zwijgen, opgroeien en huwelijksdwang een belangrijke rol spelen. We vergelijken Sara Burgerhart met andere literaire teksten uit verschillende periodes waarin deze thema’s aan bod komen, waarbij we focussen op teksten met een meisje als hoofdpersoon, waarbij zowel historische teksten (Mariken van Nieumeghen) als hedendaagse teksten (Drift) aan bod komen. De centrale vragen die we in de lessen stellen zijn: wat betekent het om op te groeien als meisje in de achttiende eeuw? Welke ruimte krijgen meisjes in teksten uit andere periodes, en in hoeverre geldt is de thematiek van Sara Burgerhart nog steeds relevant voor jongeren van nu?

Deze lessenserie kan worden uitgevoerd in klas 4 of 5 havo/vwo in het Nederlandse voortgezet onderwijs en in de derde graad, klas 5/6 ASO/TSO/KSO van het Vlaamse secundaire onderwijs.

De lessenreeks ‘Sara Burgerhart: coming of age in de achttiende eeuw’ is ontwikkeld door Joke Brasser (docent Nederlands), prof. dr. Yra van Dijk (modern letterkundige, lid Fixdit) en Marie-José Klaver (vakdidacticus en docent Nederlands en Duits). Zij ontvingen een subsidie van de Maatschappij der Nederlandse Letteren voor het ontwikkelen van de animatie en de lesmaterialen. Download hieronder de documenten die horen bij deze lessenserie en bekijk de animatie.

Klassiekers in de klas: Sara Burgerhart

Introductie van de achttiende-eeuwse briefroman De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken. Deze animatie is onderdeel van een lessenserie waarin leerlingen de tekst in een web van andere teksten plaatsen.