Schoolgang als sleutel der wijsheid

Het Boek van Zeden, dat mogelijk ook in het onderwijs is gebruikt, is een etiquetteboek. Er staan adviezen in met betrekking tot goede manieren, omgangsvormen en gedrag. Zo kan de lezer leren dat hij zijn gasten altijd vriendelijk moet ontvangen, dat hij nooit voor een meerdere mag gaan lopen en dat hij een stuk vlees waarvan hij gegeten heeft niet mag terugleggen op de schaal. Verder is het ook belangrijk dat men naar school gaat en daar veel opsteekt:

Lieve kint, oftu gaes te leerne,
So vraech dicken ende lere gherne,
Wes vernemel ende ghedinc
Ende leere vort gheleerde dinc.
Dus moghestu alle slotele ghewinnen
Vander vroedscap in dinen zinnen.

Lieve kind, wanneer je naar school gaat, stel dan vaak vragen, leer ijverig, wees leergierig en nadenkend en verwerf vervolgens veel kennis. Zo kun je alle sleutels tot je innerlijke wijsheid verkrijgen.