Leidse schoolkinderen zingen op het Binnenhof

Onder meester Bette en meester Claes van Delft, maken de kinderen van de Latijnse School uit Leiden in 1396 een reisje naar het grafelijk hof te Den Haag. In de grafelijkheidsrekeningen van Holland wordt de volgende onkostenpost geboekt:

Gegeven aan de schoolkinderen van Leiden, toen ze voor mijn heer kokerelden, 3 nieuwe guldens.