Diverse lijstjes

Zeven Deugden
Geloof
Hoop
Liefde
Voorzichtigheid
Rechtvaardigheid
Kracht
Matigheid

Zeven Hoofdzonden
Gierigheid
Gramschap (drift)
Gulzigheid
Hovaardigheid (ijdelheid)
Nijd (jaloezie, afgunst)
Onkuisheid
Traagheid (luiheid)

Alternatieve maandnamen
Januari - Lauwmaand
Februari - Sprokkelmaand
Maart - Lentemaand
April - Grasmaand
Mei - Bloeimaand
Juni - Zomermaand
Juli - Hooimaand
Augustus - Oogstmaand
September - Herfstmaand
Oktober - Wijnmaand
November - Slachtmaand
December - Wintermaand

Negen Besten (Neuf Preux, Nine Worthies, Neun Helden)
Heidenen
- Hector
- Julius Caesar
- Alexander de Grote
Joden
- Jozua
- David
- Judas Makkabeüs
Christenen
- Artur
- Karel de Grote
- Godfried van Bouillon