De Ridder met de Mouw bezoekt de school gedurende 10 jaar

Schoolgaan wordt beschouwd als het richten van de gedachten op het deugdzame, het goede. De Ridder met de Mouw, die zich een weg omhoog vecht aan het hof van koning Artur, is niet alleen een dapper strijder, maar ook een persoon van ontwikkeling:

Oec was hi clerc ende geleert,
Want hi ward ter doget gekeert,
Daer menne tenen vondelinge vant.
Dat was te Doevre in Ingelant,
Daer ginc hi ter scolen X jaer.

Hij was bovendien een geletterd man, omdat zijn geest op het goede werd gericht nadat men hem als vondeling had aangetroffen. Het was in Dover, in Engeland, dat hij tien jaar schoolging.