Boektitel: Nederlandse literatuur, een geschiedenis

Nederlandse literatuur, een geschiedenis bevat honderdvijftig boeiende essays, elk met als uitgangspunt een datum die betekenis heeft voor de literatuur vanaf de middeleeuwen tot heden. Ze zijn geschreven door meer dan honderd deskundigen en bieden samen een kleurige veelheid van benaderingen.

Naast de literaire werken zelf, krijgt ook hun plaats in de samenleving ruime aandacht. Het hele literaire bedrijf wordt beschreven, dus ook de betekenis van uitgevers en boekverkopers, de rol van particulier en overheid als mecenas, de sociologische samenstelling van het lezerspubliek en de rol van de media.

Veel nadruk ligt verder op het belang van de groep waarbinnen literatuur functioneert: het klooster, het hof, de rederijkerskamer, genootschappen, sociale netwerken, etcetera. Meer dan ooit tevoren is er in deze literatuurgeschiedenis aandacht voor de schrijvende vrouwen, van Hadewijch tot Christine D'haen.

Letterkundig gezien staan Nederland en België dicht bij elkaar. Nederlandse literatuur is in dit boek dan ook opgevat als literatuur van het Nederlandstalige deel van de wereld.

Uitgeverij Martinus Nijhoff, Groningen, ISBN 90-6890-393-4