Boektitel: Een theatergeschiedenis der Nederlanden

De laatste jaren maken het Vlaamse en Nederlandse toneel een grote bloei door. Het theateraanbod is groot, de kwaliteit is hoog en er wordt weer veel voor het toneel geschreven. Die situatie stimuleerde de vraag naar een gedegen overzichtswerk van de geschiedenis van het drama en theater. Tientallen theaterhistorici en neerlandici maakten daarom de balans op van dertig jaar theaterwetenschap in Nederland en Vlaanderen. Een theatergeschiedenis der Nederlanden is het resultaat van hun interdisciplinaire samenwerking. Hondertwintig met zorg geselecteerde evenementen worden gekoppeld aan even zoveel data in chronologisch gerangschikte essays. Zo ontstaat een veelkleurig beeld van het rijke theaterleven in de Nederlanden.

De geschiedenis van het theater in de Lage Landen begint in de tiende eeuw, waarna ruim een eeuw later in het klooster van Munsterbilzen het liturgische drama Stella wordt opgevoerd. Na de minstrelen en de rederijkers bezoeken we roemruchte voorstellingen in de Amsterdamse Schouwburg, de Muntschouwburg, de Koninklijke Schouwburg, de Minard Schouwburg en de Tivolischouwburg. We ontmoeten toneelschrijvers, decorbouwers, regisseurs, acteurs en critici. Via het Premiestelsel, de Kultuurkamer, het Holland Festival en de Aktie Tomaat komen we uiteindelijk bij groepen terecht als het Werkteater, Kaaitheater en de Trust.
Het doel van deze geschiedenis is de lezer - toneelliefhebbers, vakgenoten, studenten en toneelmakers - te confronteren met een verleden dat per gekozen evenement op een andere manier gestalte krijgt.

R.L. Erenstein (hoofdred.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam University Press, 1996.