Boekenreeks: Nederlandse klassieken

De reeks Nederlandse klassieken geeft de geannoteerde tekst en een moderne vertaling van historische teksten.
De delen zijn voorzien van een uitvoerige inleiding en aantekeningen.

In de reeks verschenen de volgende delen betreffende de middeleeuwen:

  • W.P. Gerritsen, Willem Wilmink, De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw. 1994.
  • Theo Meder, Willem Wilmink, Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel. 1995.
  • Frank Willaert, Imme Dros, Hadewijch. Visioenen. 1996.
  • W.P. Gerritsen, Ria Jansen-Sieben, Willem Wilmink, De burggravin van Vergi. Een middeleeuwse novelle. 1997.
  • Bart Ramakers, Willem Wilmink, Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc. Zonde, hoop en verlossing in de Late middeleeuwen. 1998.
  • A.M. Duinhoven, Karel Eykman, Karel ende Elegast. 1998.
  • W.P. Gerritsen, Willem Wilmink, Lyrische lente. Liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa. 2000.
  • Fred Lodder, Karel Eykman, Van de man die graag dronk en andere Middelnederlandse komische verhalen. 2002.

De reeks verschijnt bij Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker.