Boekenreeks: Griffioen

De reeks Griffioen van uitgeverij Querido is een serie Nederlandse literatuur van voor 1850. De boekjes bieden in de meeste gevallen een vertaling in modern Nederlands, gevolgd door een nawoord door de samensteller(s).

De middeleeuwse teksten in de Griffioenreeks zijn:

 • J.P. Bruggink e.a. (ed.), Roman van Lancelot. 1986, 2e dr. 1992.
 • Theo Meder (ed.), Hoofsheid is een ernstig spel. Middeleeuwse hoofse teksten.
 • F.P. van Oostrom (ed.), Voorbeeldig vertellen. Middelnederlandse exempelen.
 • Herman Pleij (ed.), Van schelmen en schavuiten. Laatmiddeleeuwse vagebondteksten.
 • Herman Pleij (ed.), 't Is al vrouwenwerk. Refreinen van Anna Bijns.
 • Peter Burger (ed.), Jacob van Maerlant. Het boek der natuur. 1989.
 • Geert Warnar (ed.), Ridderboek. 1991.
 • Ludo Jongen (ed.), Walewein, de neef van koning Arthur. 1992.
 • Willem Kuiper en Rob Resoort (ed.), Het ongelukkig leven van Esopus.
 • Wybren Scheepsma (ed.), Hemels verlangen. 1993.
 • Wim van Anrooij (ed.), Boek van de wraak Gods. 1994.
 • Johan Oosterman en Corrie de Haan (ed.), Is Brugge groot? 1996.
 • Mark Nieuwenhuis (ed.), Ysengrimus. 1997.
 • Willem Kuiper en Rob Resoort, Maria op de markt. Middeleeuws toneel in Brussel.
 • Ingrid Biesheuvel (ed.), Diederic van Assenede, Floris ende Blancefloer. 2001.
 • Johan Oosterman en Bart Ramakers (ed.), Kamers, kunst en competitie. Teksten en documenten uit de rederijkerstijd. 2001.
 • Willem Kuiper (ed.), Ferguut of de Ridder met het Witte Schild. Amsterdam 2002.