W.F. Hermans: schrijverschap en media

In deze lessenreeks staat het publieke auteurschap van W.F. Hermans centraal. Aan de hand van zijn literaire werk, o.a. Mandarijnen op zwavelzuur (1955) en Ik heb altijd gelijk (1951), en zijn publieke optredens, o.a. zijn aanwezigheid in het televisieprogramma Hier is… Adriaan van Dis (1983), komen de volgende thema's aan bod: zelfrepresentatie, moreel schrijverschap en mediatisering. Vanuit deze thema’s behandelt deze lessenserie andere teksten en media-uitingen die een inhoudelijke, historische of literaire overeenkomst hebben met de literaire en publieke uitingen van W.F. Hermans. Leerlingen gaan op zoek naar een antwoord op de centrale hoofdvraag: ‘Waarom is W.F. Hermans die grote schrijver en welke hedendaagse auteur is de grote schrijver van nu?’. Zo kunnen leerlingen drie inzichten opdoen over publiek auteurschap:

  1. Zelfrepresentatie: auteurs zijn bezig om een imago te creëren.
  2. Moreel schrijverschap: auteurs doen en zeggen dingen die (moreel en politiek) gevoelig kunnen liggen.
  3. Mediatisering: de manier waarop schrijver zich presenteren in de media is veranderd.

De lessenserie is gemaakt door docenten Nederlands Eline Peeters en Nadie Janssen in een docentontwikkelteam (DOT) onder begeleiding van Sander Bax (Universiteit van Tilburg) en Erwin Mantingh (Universiteit Utrecht).  

 

De documenten die horen bij deze lessenserie zijn binnenkort beschikbaar.